Dijk’s Privacy verklaring

Veilig gebruik van Dijk’s website

Dijk’s in Maasbree heeft een contact- en sollicitatieformulier op deze website. Bij het invullen worden enkele van de volgende (persoons)gegevens verwerkt:

  • Uw volledige naam
  • Uw adres (Straat, Huisnummer, Postcode en Woonplaats)
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw eventuele vraag
  • De activiteit waar uw vraag betrekking op heeft
  • Uw CV (bij het sollicitatieformulier)

Wat doet Dijk’s met deze gegevens?

Dijk’s gebruikt deze gegevens om contact met u op te kunnen nemen op uw verzoek, via email ontvangt u een ‘afschrift’ van uw contactaanvraag. Mocht u Dijk’s een opdracht geven, dan kan hij de gegevens gebruiken in het belang van de werkzaamheden.

Hoe lang zal Dijk’s deze gegevens bewaren?

Dijk’s bewaart uw persoonsgegevens net zo lang als nodig voor uw informatieverzoek en/of gegeven opdracht. Als er geen overeenkomst tot stand komt tussen Dijk’s en u als opdrachtgever zal Dijk’s de persoonsgegevens binnen één maand verwijderen. Is er wel sprake van een opdracht/overeenkomst, dan zal Dijk’s deze gegevens maximaal één jaar bewaren.

Dijk’s verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht/overeenkomst met u, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Het bezoek aan deze website

Dijk’s in Maasbree gebruikt géén Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.

Wilt u uw gegevens aanpassen, bekijken of verwijderen?

U kunt Dijk’s verzoeken om opgeslagen gegevens te bekijken, aan te passen of helemaal te verwijderen. U kunt dit verzoek tot inzien, aanpassen of verwijderen sturen naar Dijk’s. Dijk’s zal binnen een maand op uw verzoek reageren.

Veiligheid

Dijk’s neemt de veiligheid en bescherming van de door u verstrekte gegevens heel serieus en doet er zoveel mogelijk aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaren en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De ‘Dijk’s’ website maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificering om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen, tips, op- of aanmerkingen

Als u het vermoeden heeft dat uw verstrekte gegevens niet afdoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u verdere informatie wilt hebben over de beveiliging van door Dijk’s verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dijk’s op.