Ultrasone Reinigingstechniek

Koelers en warmtewisselaars reinigen

Bij alle warmtewisselaars geeft vuilafzetting een verminderde warmteoverdracht waardoor het rendement vermindert.

Een zeer specialistisch procedé

Je brengt je kostbare technische apparaten natuurlijk niet zomaar naar de eerste de beste. Het hele reinigingsproces bestaat uit een aantal stappen waarbij vakkennis en technische vaardigheden noodzakelijk zijn.

Ultrasoon, mechanisch en chemisch

Naast ultrasoon reiniging komt er ook mechanische en chemische reiniging aan te pas. Daartoe moet vaak de hele koeler uit elkaar worden genomen. In een spoelbad worden de vastgebrande olie- en teerresten verwijderd. Indien nodig worden vooraf mechanisch de ergste vervuilingen weggehaald. Hier gebruiken we een krachtige hogedrukreiniger voor om de koeler schoon te maken voordat deze in het Ultrasoon reinigingsbad mag plaatsnemen.

De verschillende Ultrasoon baden

Dijk’s beschikt over verschillende Ultrasoon baden. De grootste heeft een volume van 7 m3.

Na de ultrasone reiniging

De koeler wordt nogmaals gespoeld en indien nodig in de gewenste kleur gespoten. Het samenstellen van de losse onderdelen gebeurt vanzelfsprekend met nieuwe pakkingen en nieuwe bouten. De koeler persen we af in een spoelbad en preserveren we met een speciale vloeistof die voor een tijdelijke bescherming zorgt.

Inpakken en op transport

Het project wordt degelijk ingepakt. Nu kan het op transport om vervolgens weer gemonteerd te worden.

Ontzorgen, u hoeft zelf bijna niets te doen

We kunnen eventueel de koeler bij u op locatie ophalen en zijn dus verder van niemand afhankelijk. En als we het ultrasoon reinigen ’s nachts doen, dan brengen wij uw koeler zo spoedig mogelijk terug naar de werkplek met een minimum aan uitval!

De werkwijze en voortgang van een Ultrasone reiniging

Vanaf het moment dat een ernstig vervuilde koeler (of ander apparaat) bij ons binnen komt tot het moment dat het weer in nieuwstaat naar de klant terug gaat… dat is een proces in ettelijke stappen. Om het beeldend weer te geven komen hieronder afbeeldingen voorbij die de voortgang mooi weergeven.

Ultrasone reinigingstechniek door Dijk’s in Maasbree

De ultrasoon reinigingstechniek is een efficiënte oplossing voor het schoonmaken van koelers. Met deze reinigingstechniek zorgt u voor een perfecte reiniging van koelers. Onze reinigingstechniek reinigt door middel van een hoge frequentie van geluidstrillingen. Deze geluidstrillingen verwijderen door de krachtige drukgolven vet en vuil op de moeilijkste plaatsen.

Hoogfrequent ‘Ultrasoon’ geluid

Onder ultrasoon verstaat men frequenties welke in het algemeen boven de menselijke gehoorgrens van ca. 18 kHz liggen. De frequenties die in het algemeen worden gebruikt voor ultrasoon reinigen, liggen tussen 20 kHz en 150 kHz. Voor de meeste reinigingstoepassingen volstaat veelal een frequentie welke ligt tussen de 20 kHz en 50 kHz. Hogere frequenties worden met name gebruikt voor precisiereiniging en/of indien het de reiniging betreft van zeer delicate onderdelen.Ultrasoon energie zorgt voor een reiniging tot diep in de poriën, zonder te krassen, te borstelen of schrapen.

Het principe van ultrasoon reinigen

Het principe van ultrasoon reinigen is gebaseerd op de voortplanting van geluid door een geleidend medium. In samendrukbare media, zoals lucht en de meeste vaste stoffen, wordt een geluidsgolf continue overgedragen. Bij niet-samendrukbare media, zoals water, is er echter alleen continue overdracht van geluidsgolven als de amplitude (geluidssterkte) relatief laag is. Als de amplitude toeneemt, ontstaat er een negatieve druk in de gebieden van verspreiding die de vloeistof ´breekt´, waardoor er waterstofbelletjes ontstaan.

Dit verschijnsel noemen we ook wel cavitatie. Komt het cavitatiebelletje vervolgens in een compressie van een geluidsgolf terecht, dan begint deze onder invloed van de positieve druk te trillen. Het belletje zal vervolgens groeien tot een onstabiele afmeting. Het belletje zal in de vervolgfase uiteindelijk imploderen wat resulteert in cavitatie.

Deze implosies veroorzaken microstromingen in de reinigingsvloeistof. Het imploderen van tienduizenden cavitatiebelletjes en de daarmee gepaard gaande microstromingen in een door hoogfrequente geluidsgolven geactiveerde reinigingsvloeistof, geeft uiteindelijk het effect dat ´ultrasoon´ wordt genoemd.

Optimalisatie van de ultrasone reinigingstechniek

De effectiviteit van het ultrasoon reinigingsproces is afhankelijk van een aantal proces-parameters. Dit zijn naast de keuze van frequentie onder andere tijd, temperatuur en reinigingsmiddel.

Temperatuur is de belangrijkste parameter om de intensiteit van de cavitatie te maximaliseren, omdat veel vloeistofeigenschappen hiervan afhankelijk zijn. Zo geeft een verandering in de vloeistof temperatuur bijvoorbeeld een verandering in viscositeit, in vloeistofdruk en in de oplosbaarheid van gas in vloeistof.

De viscositeit van de reinigingsvloeistof dient minimaal te zijn om een optimale cavitatie te kunnen genereren. Viskeuze vloeistoffen reageren niet snel genoeg bij het genereren van cavitatie en implosies.

Voor een effectief cavitatie proces dient de hoeveelheid gas in de reinigingsvloeistof minimaal te zijn. De aan de reinigingsvloeistof toegevoegde ultrasoon energie zal het in de vloeistof aanwezige gas (lees zuurstof) omzetten in gasbellen en hierdoor blijft er minimale energie over voor het genereren van cavitatie. Het is dan ook belangrijk om, voordat er een aanvang wordt gemaakt met het reinigen, de vloeistof goed te ´ontgassen´, pas dan is het cavitatie proces optimaal.

Het ultrasoon vermogen is direct gerelateerd aan het badvolume en veelal aan de reinigingsapplicatie en wordt uitgedrukt in Watts per liter. De intensiteit van cavitatie is direct gerelateerd aan het ultrasoon vermogen en de frequentiekeuze.

De intensiteit van cavitatie is omgekeerd evenredig gerelateerd aan de ultrasoon frequentie. Bij een hogere frequentie zal de intensiteit van de cavitatie afnemen, waarbij er sprake is van een toename van het aantal cavitatie belletjes. Dit komt doordat de cavitatiebelletjes klein blijven waardoor de implosiekracht minimaal blijft. Met andere woorden, hoe hoger de frequentie, hoe fijner het ´reinigingsborsteltje´.

Ongelofelijke resultaten

Ultrasone reiniging behoort tot de meest geavanceerde reinigingstechnieken van dit moment. Door gebruik te maken van de mechanische ´borstel´-werking van hoogfrequente geluidsgolven kunnen gecompliceerde, samengestelde producten, veelal zelfs zonder demontage in een zeer korte tijd grondig en met lage concentratie reinigingsvloeistof tot in in de kleinste hoekjes en gaatjes gereinigd worden.

Bezoek ook onze speciale Ultrasone reiniging website!