Filter Overdruksystemen

Schone lucht in een gezonde werkomgeving!

Filter overdruk systemen voor een gezonde werkomgeving, voertuigen in een stoffige of stank omgeving worden vaak voorzien van een overdrukinstallatie om het binnendringen van het stof en/of stank te voorkomen. Hierbij wordt met een filter-overdruk-unit de stoffige of stanklucht gefilterd d.m.v. stof-, gas- en koolstoffilters, en de cabine ingeblazen. Er ontstaat in de cabine een lichte overdruk die het stof en de stank buiten houdt. De filter-overdruksystemen kunnen ook worden gecombineerd met een airconditioning.

Ademlucht is van levensbelang!

Bij bodemsaneringen zoals oude gasfabrieken, teerputten, oude stortplaatsen is ieder project uniek. Vaak wordt er een cocktail van stoffen in de verontreinigde grond aangetroffen en vind men er tijdens de sanering nieuwe componenten bij. De daadwerkelijke samenstelling is nooit exact van te voren bekend en vormt daarmee een extra risico.

Wat voor stoffen komen we tegen?

Gebruikelijke stoffen die men tegenkomt zijn oplosmiddelen zoals benzeen en tolueen. Naast gassen zoals ammoniak, zwavelwaterstof en blauwzuurgas komen ook zware metalen zoals cadmium en kwik veelvuldig voor. Blootstelling aan een cocktail van diverse, vaak laaggedoseerde, chemische stoffen uit zich in hoofdpijn, concentratieproblemen, chronische vermoeidheid, black outs, huidaandoeningen, geheugenproblemen (CTE), hartritmestoornissen, maagdarmproblemen etc. Het verraderlijke is dat beschadigingen aan organen zoals nieren, huid, longen, hersenen geleidelijk verlopen en pas jaren later aan het licht komen.

De ABEK standaard

Filter Overdruksystemen worden uitgerust met filters die volgens de ABEK standaard geleverd kunnen worden In gesloten hallen van composteringsbedrijven komen ammoniak en bacteriën vrij die niet weg kunnen. Ammoniakconcentraties van 50PPM tot 200PP komen veelvuldig voor terwijl 20PPM de uiterste grens is waarin gewerkt mag worden. Medewerkers zijn vaak iedere dag in deze omstandigheden werkzaam en dienen dan ook adequaat beschermd te worden. Zonder bescherming zal het zenuwstelsel aangetast worden waarbij de neus als alarm niet meer functioneert en de longen langzaam worden aangetast. De risico’s zijn daarmee groter dan gedacht. Filter Overdruksystemen zorgen voor een optimale filtering tot ruim onder de
grenswaarden zodat alleen schone ademlucht de cabine bereikt.